Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462481 95462281
НүүрМэдээНасан туршын боловсролын төвийн сургагч багш нарын сургалт

Насан туршын боловсролын төвийн сургагч багш нарын сургалт

Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, сайн дурын даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, цахим үйлчилгээний талаар мэдээлэл хийлээ. Малчдын нийгмийн даатгалын  хамралтыг хэрхэн нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын байгууллага насан туршийн боловсролын сургагч багш нарын цаашдын хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллаа