Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462481 95462281
НүүрМэдээБагийн дарга нарын сургалт

Багийн дарга нарын сургалт

Завхан аймгийн 24 сумын нийт багийн дарга нарын сургалт зохион байгуулагдлаа. Сургалтаар нийт багийн дарга нарыг идэвхжүүлэх, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж болон ач холбогдол, хамралтыг нэмэгдүүлэх боломжийн талаар танилцуулж сумын нийгмийн даатгалын байцаагч, багийн дарга нарын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх талаар зөвлөлөө.