Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462281
НүүрТасаг, нэгж

Тасаг, нэгж

 • Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг

  02

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг нь орон нутагт нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, иргэд даатгуулагчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, сангийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалтад хяналт хийх, нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх чиг үүрэг бүхий хэлтсийн бүтцийн нэгж юм.

  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  А.Мядагмаа Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга myadagmaa.a@ndaatgal.mn 99035513 205
  Б.Бадамханд Хяналт шалгалтын байцаагч badamhand.b@ndaatgal.mn 99738158 205
  Ч.Хурцбилэг Нийгэм хамгааллын байцаагч hurtsbileg.ch@ndaatgal.mn 95111669 304
  А.Цэрэнлхам Магадлагч эмч tserenlham.a@ndaatgal.mn 99771664 102
 • Санхүү бүртгэлийн тасаг

  GANL9253 copy

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ  ХАНГАХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  · Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг болон бусад холбогдох журам, зааврыг мөрдөх, санхүүгийн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн бэлтгэж удирдах төв байгууллагыг мэдээллээр хангах.
  · Гадаад улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй иргэдийг нийгмийн даатгалд даатгуулах;
  · Өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг анхан шатны түвшинд зохион байгуулах;

  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Б.Бадамгарав Санхүү бүртгэлийн тасгын дарга badamgarav.b@ndaatgal.mn 99044601 201
  П.Даваасамбуу Сангийн нягтлан бодогч davaasambuu.p@ndaatgal.mn 94668989
  Д.Нансалмаа Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч nansalmaa.da@ndaatgal.mn 88649448
  Б.Гомборагчаа Орлого, шимтгэлийн байцаагч gomboragchaa.b@ndaatgal.mn 95989955 203
  Э.Рэнжиндорж Орлого, шимтгэлийн байцаагч renjindorj.e@ndaatgal.mn 99025370 202
   Д.Чимэдцогзол Эрүүл мэндийн даатгалын орлого хариуцсан байцаагч chimedtsogzol.d@ndaatgal.mn 88700820 106
  Л.Цэцэнбаяр Сайн дурын даатгал хариуцсан байцаагч tsetsenbayr.l@ndaatgal.mn 99867688 205
 • Үйлчилгээний тасаг

  03
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Т.Цэрэннадмид Үйлчилгээний тасгийн дарга tserennadmid.ta@ndaatgal.mn 99725198 101
  Б.Цэцэгмаа Тэтгэврийн байцаагч tsetsegmaa.b@ndaatgal.mn 92039088 104
  Ш.Байгалмаа Тэтгэврийн байцаагч baigalmaa.sh@ndaatgal.mn 95119565 102
  Ш.Отгондэмбэрэл Тэтгэмжийн байцаагч otgondemberel.sh@ndaatgal.mn 99809441 107
  С.Пүрэвжав Сургалт сурталчилгаа хариуцсан ажилтан, сүлжээний инженер purevjav.s@ndaatgal.mn 99327700 109
  Д.Мягмарсүрэн Архив, хөрөнгө хариуцсан ажилтан myagmarsuren.da@ndaatgal.mn 85810041 108