Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462481 95462281
НүүрМэдээБаруун бүсийн худалдааны төв, Улиастай захуудад явуулын үйлчилгээ үзүүлж ажиллаа

Баруун бүсийн худалдааны төв, Улиастай захуудад явуулын үйлчилгээ үзүүлж ажиллаа

2022.09.21-09.24-ны өдрүүдэд аймгийн баруун бүсийн худалдааны төв, Улиастай захуудад явуулын үйлчилгээ үзүүлж ажиллаа. Энэ хүрээнд иргэд даатгуулагч нарт сайн дурын даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлүүлэх, гэрээ байгуулах, тэтгэврийн зөвлөгөө, тэтгэмжийн даатгалын цахим үйлчилгээний талаар давхардсан тоогоор 300 гаруй даатгуулагчид  мэдээлэл зөвлөгөө  өгч үйлчилгээ үзүүлж ажиллаа