Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462481 95462281
НүүрМэдээЖижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих “Best” төвтэй хамтран сургалт зохион байгууллаа

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих “Best” төвтэй хамтран сургалт зохион байгууллаа

2022.09.26-09.30-ны өдрүүдэд аймгийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих “Best” төвтэй хамтран улиастай суманд үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг аж ахуй нэгж байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нарт нийгмийн даатгалын тухай хууль, цахим үйлчилгээний талаар 2 удаагийн сургалт зохион байгуулж ажиллаа. Сургалтад нийт 25 ажил олгогчын 29 даатгуулагч хамрагдсан ба сургалтын үр дүнд шинээр 1 ажил олгогчийг шимтгэл төлөгч болгож нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүллээ