Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462481 95462281
НүүрМэдээМалдчын зөвлөгөөн

Малдчын зөвлөгөөн

Нэгдсэн Үндэсний байгууллага, Монгол улсын засгийн газар хоорондын хамтарсан хөтөлбөр “Малчдын нийгмийн хамгааллыг дээшлүүлэх, цочиролд бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх” төслийн үр дүнгийн талаар малчин, иргэд даатгуулагч нарт мэдээлэл хүргэх малчдын чуулга уулзалт болж өндөрлөлөө. Сургалтанд 24 сумын 116 багийн төлөөлөл оролцсон ба нийгмийн даатгалын хэлтсээс төслийн үр дүн, малчдын нийгмийн хамгааллын өнөөгийн байдал сэвдээр илтгэл хэлэлцүүлж, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл өгч ажиллаа. Мөн тус арга хэмжээний үеэр шилдэг сайн дурын даатгал төлөгч даатгуулагч нарыг шалгаруулж шагнаж урамшууллаа.