Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462481 95462281
НүүрМэдээТэтгэвэр тогтоолгох нас нь дөхөж буй даатгуулагч нарт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

Тэтгэвэр тогтоолгох нас нь дөхөж буй даатгуулагч нарт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

Тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрч буй даатгуулагч нарт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж ажиллаа. Аймгийн хот тохижилт үйлчилгээний албаны 5-н албан хаагчид тэтгэврийн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тогтоох нөхцөл болзолын талаар тайлбарлаж холбогдох материалуудтай танилцах зааварчилгаа өглөө.