Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462281
НүүрМэдээТөрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем “Хурдан төвийн”нээлтийн үйл ажиллагаанд нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээний талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаа.

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем “Хурдан төвийн”нээлтийн үйл ажиллагаанд нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээний талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаа.

Жил бүр улс орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулагддаг “Хуульчийн про боно” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг баруун бүсийн худалдааны төвийн гадна талбайд  Хуульчдын холбоо, Аймгийн шүүхийн тамгийн газар, Прокурорын газар, Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай хамтран 2023.05.01-өдөр зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээ нь иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх зорилгоор зохион байгуулагддаг арга хэмжээ юм.