Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462481 95462281
НүүрМэдээХоршооны туршлага солилцох, мэдлэг хуваалцах олон талт уулзалт

Хоршооны туршлага солилцох, мэдлэг хуваалцах олон талт уулзалт

Малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлэх цочролд бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд 5 сумын нийт хоршоо эрхлэгчдийн зөвлөлдөх уулзалтад оролцож малчдын сайн дурын даатгал, малчдын нийгмийн хамгаалал өнөөгийн байдал сэдвээр илтгэл тавьж зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаа