Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462281
НүүрЦахим үйлчилгээ

Цахим үйлчилгээ

 • ДААТГУУЛАГЧИД ЗОРИУЛСАН ВЕБ ПРОГРАММ

  Даатгуулагч Та даатгуулагчид зориулсан https://daatguulagch.ndaatgal.mn веб программын тусламжтайгаар дараах үйлчилгээг авах боломжтой. Үүнд:

  • Тэтгэвэр тогтоолгосон талаар мэдээлэл;
  • Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлт илгээх;
  • Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмж авах хүсэлт илгээх;
  • Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт илгээх;
  • Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх;
  • Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах;
  • Нөхөн даатгалын талаар мэдээлэл авах;
  • Тэтгэврээ өөрчлөн тогтоолгох;
  • Мөнгөжүүлсэн орлогын талаарх мэдээлэл авах.
 • НИЙГМИЙН ДААТГАЛ” АППЛИКЭЙШН

  Даатгуулагч Та энэхүү “Нийгмийн даатгал” аппликейшнийг ашиглан өөрийн:

  • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн мэдээллээ харах, лавлагаа, тодорхойлолт авах;
  • Нийгмийн даатгалын сангаас авсан тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээлэл авах;
  • Нэрийн дансны орлогын мэдээлэл харах;
  • Мөнгөжүүлсэн орлогын талаарх мэдээлэл авах;
  • Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах, гэрээний хугацааг сунгах, шимтгэлээ төлөх;
  • Шимтгэл нөхөн төлсөн мэдээлэл авах;
  • Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл авах.