Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462281
НүүрМэдээӨрхийн эмнэлгүүдийн нягтлан бодогч нарт нийгмийн даатгалын тухай хууль, үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэлээ

Өрхийн эмнэлгүүдийн нягтлан бодогч нарт нийгмийн даатгалын тухай хууль, үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэлээ

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Нийслэл дэх Өрхийн эмнэлгүүдийн 50 нягтлан бодогчийг хамруулан нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн мэдлэг олгох, мэдээлэл хүргэх зорилгоор 2016 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтаар нийгмийн даатгалын хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, хяналт шалгалтаар илэрч буй нийтлэг зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар түүнчлэн ажил олгогч нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, ногдуулалтын тайланг цахимаар илгээхэд анхаарах асуудлууд зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хүргэж, нягтлан бодогч нарын сонирхсон асуултад тодруулга өгсөн юм.