Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462481 95462281
НүүрМэдээ022.10.14-ны өдөр 24 сумын залуу малчдад сургалт зохион байгууллаа

022.10.14-ны өдөр 24 сумын залуу малчдад сургалт зохион байгууллаа

2022.10.14-ны өдөр 24 сумын залуу малчдад сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 24 суманд малчин өрхийн малыг хөлсөөр малалдаг малчин өрхийн төлөөллүүдэд нийгмийн даатгалын ач холбогдол, нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгч ажиллаа